Calenda - Le calendrier des lettres et sciences humaines et sociales

Migrations internationales au XXIe siècle – II

International migration in the XXIst century–II

21.Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı–II

*  *  *

Publié le mardi 09 mai 2017 par Céline Guilleux

Résumé

The second conference organized by the Research Center of Global Education and Culture of Yeditepe University will be conducted on the theme “International Migration in the XXIst century” with the participation of academicians and international migration specialists. The conference will take place on the 10-11 October 2017, in the Yeditepe University in Istanbul.

La deuxième conférence intitulée « Migrations internationales au XXIe siècle » du Centre de recherche sur l’éducation et culture globales de l’université Yeditepe avec la participation des académiciens et spécialistes de migration internationale, aura lieu les 10-11 octobre 2017 dans le campus de l’université Yeditepe à Istanbul.

Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “21. Yüzyılda Uluslararası Göç” konferansı 10-11 Ekim 2017 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.Farklı disiplinlerde çalışan akademisyenler ile kamu ve sivil toplum örgütlerinde çalışan uzmanları bir araya getirerek, araştırma, fikir ve deneyim paylaşımını sağlamayı hedefleyen konferansımızda, göç olgusu siyasi, ekonomik, toplumsal, hukuki ve kültürel boyutlarıyla incelenecektir.

Annonce

Topics

The second conference organized by the Research Center of Global Education and Culture of Yeditepe University will be conducted on the theme "International Migration in the XXIst century" with the participation of academicians and international migration specialists. The conference will take place on the 10-11 October 2017, in the Yeditepe University in Istanbul.

The topics of the conferences will be:

 • international migration,
 • the refugee problem,
 • international migration and the security problem,
 • illegal migration,
 • smuggling of migrants,
 • migration policies (at state and institutional level),
 • brain drain,
 • forced migration,
 • labor migration,
 • migration and culture,
 • the integration of migrants,
 • women and child migrants,
 • diasporas and minorities,
 • migration and development,
 • etc.

These topics are provided as an indication; any work falling under the theme "International Migration in XXIst century” will be welcome.

Submission guidelines

Deadline for abstract submission: 15 june 2017

Decision of the committee: 23 june 2017

Full texts should be sent (in English) in Word format until September 15th, 2017.

Conference languages: English and Turkish

Paper Proposals should include an abstract of no longer than 250 words and a brief author biography (max.250 words).

Publication

All abstracts will be published in the proceeding book of the conference. Selected ones will be published as a book chapter or as a special issue in an international journal.

Selected papers from the first conference realized in 2016, are in editing process by Cambridge Scholar Publishing.

Registration

 • Early Registration fee: 70 euro (Students: 50 euro) until July 17th, 2017
 • Late Registration Fee: 100 euro (July 18th- September 1st 2017)

Place: Yeditepe Üniversitesi, İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 26 Ağustos Yerleşimi 34755 Ataşehir – Istanbul/Turkey

Selection and Organization Committee

The Research Center of Global Education and Culture (Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi–KEKAM)

 • Assist. Prof. Gökçe Bayındır Goularas, Director
 • Assist. Prof. Işıl Zeynep Turkan İpek, Vice-director

Guest Speakers

 • Prof. Dr. Nuray Ekşi, Yeditepe University
 • Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Bahçesehir University
 • Prof. Dr. İbrahim Sirkeci, Regent’s University
 • Prof. Dr. Ayhan Kaya, Bilgi University
 • Associate Prof. Didem Danış, Galatasaray University
 • Associate Prof. Murat Erdoğan, Hacettepe University
 • Associate Prof. Murat Yüceşahin, Ankara University

Thèmes

La deuxième conférence intitulée « Migrations internationales au XXIe siècle » du Centre de Recherche sur l’Éducation et Culture Globales de l’Université Yeditepe avec la participation des académiciens et spécialistes de migration internationale, aura lieu les 10-11 octobre 2017 dans le campus de l’Université Yeditepe à Istanbul.

Les propositions pourront porter sur des thèmes suivants :

 • les mouvements migratoires internationaux,
 • la question de réfugié,
 • la migration internationale et la question de sécurité,
 • la migration irrégulière,
 • le trafic des migrants,
 • les politiques de migration (au niveau étatique et institutionnel),
 • la fuite de cerveaux,
 • les migrations forcées,
 • les migrations de main d’œuvre,
 • la migration et la culture,
 • l’intégration des migrants,
 • la femme migrante,
 • les diasporas et les minorités,
 • la migration et le développement,
 • etc.

Ces thèmes étant fournie à titre indicatif, tous les travaux s’inscrivant dans la thématique « migrations internationales au XXIe siècle » seront bienvenus.

Modalités pratiques d'envoi des propositions

Langues de conférence : Anglais et Turc

Date limite d'envoie des propositions: 15 juin 2017

Séléction des propositions: 23 juin 2017 

Date limite d'envoie des articles définitifs (uniquement en anglais): 15 septembre 2017 

Publication

Toutes les résumés de contributions seront publiées sous forme de Proceeding Book. Les articles séléctionnées seront publiées en tant qu'ouvrage / revue international. 

Frais de participation

 • 70 euro (Étudiants : 50 euro) jusqu'au 17 juillet 2017  
 • 100 euro du 18 juillet jusqu'au 1er septembre 2017

Informations pratiques

Lieu: Yeditepe Üniversitesi, İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 26 Ağustos Yerleşimi 34755 Ataşehir – Istanbul/Turquie

kekam.yeditepe.edu.tr / 00 90 216 578 16 47 / kekam@yeditepe.edu.tr

Comité d’organisation et de sélection

Centre de Recherche sur l’Éducation et Culture Globales, Université Yeditepe (Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi–KEKAM)

 • Maitre de conférences Gökçe Bayındır Goularas, Directrice
 • Maitre de conférences Işıl Zeynep Turkan İpek, Directrice adjointe

Conférenciers invités

 • Prof. Dr. Nuray Ekşi, Université Yeditepe
 • Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Université Bahçesehir
 • Prof. Dr. İbrahim Sirkeci, Regent’s University
 • Prof. Dr. Ayhan Kaya, Université Bilgi
 • Prof. Associé Didem Danış, Université Galatasaray
 • Prof. Associé Murat Erdoğan, Université Hacettepe
 • Prof. Associé Murat Yüceşahin, Université d’Ankara

Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “21. Yüzyılda Uluslararası Göç” konferansı 10-11 Ekim 2017 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Farklı disiplinlerde çalışan akademisyenler ile kamu ve sivil toplum örgütlerinde çalışan uzmanları bir araya getirerek, araştırma, fikir ve deneyim paylaşımını sağlamayı hedefleyen konferansımızda, göç olgusu siyasi, ekonomik, toplumsal, hukuki ve kültürel boyutlarıyla incelenecektir.

Konferans konularının ana başlıkları aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu şekildedir:

 • Uluslararası göç hareketleri,
 • mülteci sorunu, uluslararası göç ve güvenlik,
 • Düzensiz göç,
 • Göçmen kaçakçılığı,
 • Göç politikaları,
 • Emek göçü,
 • Zorunlu göç,
 • Beyin göçü,
 • Göç ve kültür,
 • Kimlik çalışmaları,
 • Entegrasyon ve Asimilasyon,
 • Göç ve kadın,
 • Diaspora ve azınlık çalışmaları,
 • Göç ve kalkınma,
 • vb.

Düzenleyen

Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEKAM)

İletişim

kekam.yeditepe.edu.tr / 0216 578 16 47 / kekam@yeditepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Gökçe Bayındır Goularas (KEKAM Müdürü) / Yrd. Doç. Dr. Işıl Zeynep Turkan İpek (KEKAM Müdür Yardımcısı)

Katılım ile ilgili bilgiler

Bildiri özeti (en fazla 250 kelime) ve kısa özgeçmiş (en fazla 250 kelime) gönderim için son tarih:

15 Haziran 2017

Kabul edilen bildiri özetlerinin ilanı: 23 Haziran 2017

Tam metin (sadece İngilizce) gönderilmesi için son tarih: 15 Eylül 2017

Konferansımızda sunulan tüm bildirilerin özetleri Proceeding Book olarak yayınlanacaktır. Ayrıca tam bildiriler arasından seçilen makaleler uluslararası kitap ya da uluslararası dergi özel sayısı olarak yayınlanacaktır.

Özet göndermek için: http://kekam.yeditepe.edu.tr/index.php/en/konferanslar/gockonferans

2016 yılında gerçekleştirdiğimiz birinci 21.yüzyılda uluslararası göç konferansımızda sunulan ve seçilen bildiriler Cambridge Scholar Publishing tarafından uluslararası kitap formatında yayımlanma aşamasındadır.

Konferans dili

Türkçe / İngilizce

Katılım ücreti

Katılım ücreti yalnızca bildiri sunacak olan konuşmacılar için geçerlidir.Birden fazla yazarlı bildirilerde sadece bir kayıt ücreti alınır.

 • Erken kayıt: 70 euro – Öğrenci 50 euro  (17 Temmuz 2017 tarihine kadar kayıtlar için geçerlidir)
 • Geç kayıt: 100 euro (18 Temmuz – 1 Eylül arası kayıtlar için geçerlidir) 

Düzenleme Kurulu

Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEKAM)

 • Yrd. Doç. Dr. Gökçe Bayındır Goularas, Merkez Müdürü
 • Yrd. Doç. Dr. Işıl Zeynep Turkan İpek, Merkez Müdür Yardımcı

Davetli Katılımcılar Arasında 

 • Prof. Dr. Nuray Ekşi, Yeditepe Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Bahçesehir Üniversitesi
 • Prof. Dr. İbrahim Sirkeci, Regent’s Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ayhan Kaya, Bilgi Üniversitesi
 • Doç. Dr. Didem Danış, Galatasaray Üniversitesi
 • Doç. Dr. Murat Erdoğan, Hacettepe Üniversitesi
 • Doç. Dr. Murat Yüceşahin, Ankara Üniversitesi

Lieux

 • Yeditepe University
  Istanbul, Turquie

Dates

 • jeudi 15 juin 2017

Mots-clés

 • migration internationale, immigration, réfugié

Contacts

 • Gökçe Bayındır Goularas
  courriel : gokce [dot] bayindir [at] yeditepe [dot] edu [dot] tr
 • Isıl Turkan Ipek
  courriel : kekam [at] yeditepe [dot] edu [dot] tr

Source de l'information

 • Gökçe Bayındır Goularas
  courriel : gokce [dot] bayindir [at] yeditepe [dot] edu [dot] tr

Pour citer cette annonce

« Migrations internationales au XXIe siècle – II », Appel à contribution, Calenda, Publié le mardi 09 mai 2017, https://calenda.org/404253

Archiver cette annonce

 • Google Agenda
 • iCal