HomeDARIAH Working Group on Theater Studies and Theatralia Digitization (DARIAH Theater Forum)

HomeDARIAH Working Group on Theater Studies and Theatralia Digitization (DARIAH Theater Forum)

DARIAH Working Group on Theater Studies and Theatralia Digitization (DARIAH Theater Forum)

DARIAH-ove Radne skupine za teatrologiju i digitalizaciju teatralija (DARIAH Theater Forum)

*  *  *

Published on Thursday, March 08, 2018

Abstract

Inicijalni Forum za prijavu osnutka Radne skupine za teatrologiju i digitalizaciju teatralija (Working Group on Theater Studies and Theatralia Digitization, WG Theatralia) u sklopu paneuropske Digitalne istrazivačke infrastrukture za umjetnosti i humanistiku (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, DARIAH-EU).

Announcement

Prezentacja

Cilj dvodnevnoga Foruma, koji, prema priloženome Programu, upriličujemo u auli Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Trg Svetoga Trojstva 3) i u foajeu Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku (Županijska ulica 9) u petak i subotu, 23. i 24. ožujka 2018., jest okupiti vodeće domaće i inozemne teatrologe i praktičare iz država članica DARIAH-a kako bismo putem plenarnih izlaganja, radionica te prezentacija digitalnohumanističkih i teatroloških iskustava zajedničkom raspravom došli do potrebnih elemenata za podnošenje prijave i osnutak navedene Radne skupine, jedinstvene po svojoj tematici unutar samoga konzorcija.

Radna skupina poslužila bi kao nužna platforma za suradnju te daljnje osmišljavanje i aplikaciju međunarodnih projekata na DARIAH-ove i druge natječaje, otvarajući time veliko područje predstojeće digitalizacije teatralija. Radni jezici Foruma su hrvatski i engleski.

Smjernice za slanje

Nazočnost Forumu sudionici potvrđuju uplatom kotizacije u iznosu od 100,00 kn, koja uključuje brošuru skupa i promidžbene materijale, objed, predavanja, radionice i rasprave te mogućnost članstva u budućoj Radnoj skupini. Radi pravodobne izrade akreditacija i forumskih materijala, molimo Vas da kotizaciju uplatite najkasnije do ponedjeljka,

5. ozujka 2018

na žiro račun Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kod Addiko Banke, broj 2500009-1102012988, OIB 78808975734, s naznakom „Ime, Prezime - za DARIAH Theater Forum“.

Forum's Organization Committee

 • Assoc. Prof. Art. Robert Raponja, Vice Rector for the Arts, Culture, and Interinstitutional Cooperation, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia
 • Asst. Prof. Tihomir Živić, Ph. D., President, Chair in Library Science, Department of Cultural Studies, Josipa Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia
 • Lidija Getto, univ. spec. st. eur., Head, International Relations Office, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
 • Jelena Mihnjak, B. Sc. Lib., Head of Library, Department of Cultural Studies, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
 • Irena Petrijevčanin Vuksanović, Ph. D., MP, Parliament of the Republic of Croatia, Zagreb
 • Asst. Prof. Alen Biskupović, Ph. D., Department of Cultural Studies, Josipa Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia
 • Asst. Prof. Katarina Žeravica, Ph. D., Academy of Arts, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia
 • Dražena Vrselja, B. Sc. Econ., Director of Business Affairs, Croatian National Theater, Osijek, Croatia
 • Vladimir Ham, B. Sc. Econ., Deputy General Manager,Branko Mihaljević Children's Theater, Osijek, Croatia
 • Martina Harc, Ph. D., Institute for Scientific and Artistic Work, Croatian Academy of Sciences and Arts, Osijek
 • Jasminka Mesarić, BA, Director, Museum of Fine Arts, Osijek, Croatia
 • Assoc. Prof. Boris Crnković, Ph. D., Dean, Faculty of Economics, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia 
 • Assoc. Prof. Ivan Trojan, Ph. D., Faculty of Humanities and Social Sciences,Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia 
 • Assoc. Prof. Damir Varevac, Ph. D., Faculty of Civil Engineering, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia 
 • Asst. Prof. Šimo Šokčević, Ph. D., Catholic Faculty of Theology, Đakovo Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia 
 • Dubravka Pađen Farkaš, BA, Director, City and University Library, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia 

Forum's Working Presidency

 • Assoc. Prof. Art. Robert Raponja, Vice Rector for the Arts, Culture, and Interinstitutional Cooperation, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia
 • Asst. Prof. Tihomir Živić, Ph. D., President, Chair in Library Science, Department of Cultural Studies, Josipa Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia
 • Lidija Getto, univ. spec. st. eur., Head, International Relations Office, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
 • Jelena Mihnjak, B. Sc. Lib., Head of Library, Department of Cultural Studies,Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

Email: DARIAHTheaterForum@unios.hr

telefon: 031/224-249, 224-232 (osobe za kontakt: doc. dr. sc. Tihomir Živić, Jelena Mihnjak, dipl. knjiž.)

Facebook: https://www.facebook.com/DARIAHTheaterForum/

 

Places

 • Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku (foaje) - Županijska ulica 9
  Osijek, Croatia (31000)

Date(s)

 • Monday, March 05, 2018

Keywords

 • DARIAH-EU, Forum, teatrologija, digitalizacija, teatralije

Contact(s)

 • Tihomir Zivic
  courriel : tzivic [at] unios [dot] hr
 • Jelena Mihnjak
  courriel : jmihnjak [at] unios [dot] hr

Information source

 • Tihomir Zivic
  courriel : tzivic [at] unios [dot] hr

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« DARIAH Working Group on Theater Studies and Theatralia Digitization (DARIAH Theater Forum) », Call for papers, Calenda, Published on Thursday, March 08, 2018, https://doi.org/10.58079/zro

Archive this announcement

 • Google Agenda
 • iCal
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search