HomePlaces
 • Athens

  Study days - Epistemology and methodology

  Ψηφιακή ιστορία

  Η ημερίδα στοχεύει να παρουσιάσει τρέχουσες έρευνες και προβληματισμούς στην ψηφιακή ιστορία μέσα από το φακό ψηφιακών εγχειρημάτων, μεθοδολογικών προσεγγίσεων, καθώς και προσεγγίσεων δημόσιας ιστορίας.

  Read announcement

 • Scholarship, prize and job offer - Sociology

  Associate research directors – Fondation Maison des sciences de l’homme

  January-March 2018

  Créé en 1975, à l'initiative de Fernand Braudel en accord avec le secrétariat d’État aux universités, direction des enseignements supérieurs et de la recherche, le programme « Directeurs d’études associés» (DEA) est le plus ancien programme de mobilité internationale de la Fondation Maison des sciences de l’homme. Il permet d’inviter des personnalités scientifiques étrangères originaires de tous les continents pour une durée d’un mois à six semaines afin de soutenir leurs travaux en France (enquêtes de terrain, travail en bibliothèques et archives).

  Read announcement

 • Athens

  Conference, symposium - History

  Grasping and managing fear - the anthropology of fear in Ancient Greece in the Christian age

  Depuis une trentaine d’années, les études sur les émotions constituent un courant important de la recherche historique en général et helléniste en particulier. Les travaux d’Angelos Chaniotis et de David Konstan ont marqué cette tendance, et de nombreux ouvrages sur les émotions en général ou sur des émotions particulières comme aidôs (D. Cairns) ou la colère (Ed. Harris) ont vu le jour. Nous avons choisi d’approfondir une émotion fondamentale, la peur. Outre sa qua­lité de moteur péda­go­gique capital pour la petite enfance, la peur, sous ses différentes formes, combinée à des émotions annexes comme l’angoisse ou la stupeur, accompagne toutes les manifestations de la vie humaine.

  Read announcement

 • Nicosia

  Call for papers - Education

  Language Acquisition Methodology. Innovation: why and how?

  Ces dernières décennies ont vu émerger et mettre en place de nouvelles méthodes didactiques et pédagogiques (approche communicative, perspective actionnelle, exploitation intensive des TIC(E), perspective socioconstructiviste) de l’apprentissage des langues. Des besoins nouveaux de formation linguistique liés à la mondialisation, de nouvelles possibilités offertes par les technologies de la communication ont pu conduire à la réforme de politiques éducatives (fédéralisation des politiques linguistiques, refonte de programmes nationaux d’enseignement des langues, modernisation des systèmes de certification en langues) ou à la production de matériels d’apprentissage novateurs.

  Read announcement

 • Igoumenitsa

  Call for papers - Language

  Foreign Language Teaching in Tertiary Education IV

  Business and Foreign Languages

  The economic crisis has led to high unemployment in Greece and in the European South in general and therefore many young people leave their country in order to work in businesses either in Europe or on other continents. This mobility however, if regarded as a factor that promotes the professional competitiveness of young people, enriching their knowledge and skills abroad and allowing them to transfer their interlingual and intercultural experience to other businesses or back to their country, leads us to the conclusion that the knowledge of one or more foreign languages is one of the pillars of young people’s creativity and adaptation in the workplace.

  Read announcement

 • Nantes

  Call for papers - History

  Indigenous native sovereignties: monarchies, principalities, and empires in the Atlantic worlds

  Amérique et Afrique, XVe-XIXe siècle

  This conference, therefore, seeks to draw up the current state of research on this subject, and to bring together researchers in the humanities and social sciences, and law in particular, on the subject of indigenous sovereignty. The goal is to understand the parallel and related constructions of sovereignty on both sides of the Atlantic, from the end of the Middle Ages and its regimes of governance during the fifteenth and sixteenth centuries, up to the aftermath of the political experiences of the "Atlantic Revolutions" that ushered in new relationships to authority in the first half of the nineteenth century. The perspective adopted here should be seen less as static and focusing on a single, immunizing description of an exotic externality, and more as fundamentally involved in the particular construction of modern European sovereignty. The creation of that sovereignty was profoundly associated with issues that were raised or reopened by the world’s new geographic, religious, and political horizons.

  Read announcement

 • Call for papers - Psyche

  25th Annual Conference : European Society for Social Drug Research

  25e conférence de la European Society for Social Drug Research

  L’ESSD (« European Society for Social Drug Research »), fondée en 1990, est une association européenne de chercheurs en sciences humaines et sociales sur le phénomène des drogues. Son objectif principal est de promouvoir la recherche sur les addictions et les substances psychoactives en Europe. La société organise une conférence et publie un ouvrage scientifique de façon annuelle. Cette année, qui marque la 25e édition du colloque s’intéressera au développement des « New Psychoactives Substances » (NPS), des méthodologies de recherche par internet, des enjeux éthiques et de l’importance des flux migratoires en Europe.

  Read announcement

 • Thessaloniki

  Call for papers - Language

  Theoretical, methodological and technological novelty in language didactics

  Revue Syn-Thèses n°7

  Recent theoretical, methodological and technological innovations encourage  advances in language didactics. In its 7th number, the journal intends to publish  contributions presenting results obtained through original research, strategies and  practices.

  Read announcement

 • Montpellier

  Conference, symposium - Law

  Salsigne : la mine dort, la pollution veille

  A century of nuisance and litigation

  L’UMR 5815 Dynamiques du droit organise un colloque consacré à l’étude du complexe minier de Salsigne. Cet événement se propose de retracer l’histoire de la pollution générée par l’exploitation industrielle. Les questions environnementales et sanitaires, nécessairement complémentaires, seront abordées en privilégiant une approche juridique, à travers l’abondante litigiosité attachée au site. L’analyse de cette litigiosité, qui prend ses racines à la fin du XIX siècle et se prolonge jusqu’à l’époque contemporaine, doit permettre, en jetant un pont entre les leçons du passé et les préoccupations du présent, d’éclairer les controverses actuelles et d’aider à la compréhension d’un problème environnemental que les riverains considèrent encore comme incomplètement résolu.

  Read announcement

 • Athens

  Conference, symposium - Thought

  La pensée politique et éthique de Jacques Derrida

  Le colloque, auquel participeront des personnes venant des milieux de recherche différents  (philosophie, théorie politique, psychanalyse, architecture, littérature etc.) porte sur un éventail de sujets liés à la philosophie éthique et politique de Jacques Derrida, tels que la démocratie, l’hospitalité, le don, le pardon, la justice, la décision, l’animalité etc.

  Read announcement

RSS Selected filters

 • Ελληνικά

  Delete this filter