StartseiteRubriken
 • Athen

  Fachtagung - Epistemologie und Methoden

  Ψηφιακή ιστορία

  Η ημερίδα στοχεύει να παρουσιάσει τρέχουσες έρευνες και προβληματισμούς στην ψηφιακή ιστορία μέσα από το φακό ψηφιακών εγχειρημάτων, μεθοδολογικών προσεγγίσεων, καθώς και προσεγγίσεων δημόσιας ιστορίας.

  Beitrag lesen

 • Stipendien, Preise und Stellenangebote - Soziologie

  Directeurs / directrices d'études associées - Fondation Maison des sciences de l'homme

  Session janvier-mars 2018

  Créé en 1975, à l'initiative de Fernand Braudel en accord avec le secrétariat d’État aux universités, direction des enseignements supérieurs et de la recherche, le programme « Directeurs d’études associés» (DEA) est le plus ancien programme de mobilité internationale de la Fondation Maison des sciences de l’homme. Il permet d’inviter des personnalités scientifiques étrangères originaires de tous les continents pour une durée d’un mois à six semaines afin de soutenir leurs travaux en France (enquêtes de terrain, travail en bibliothèques et archives).

  Beitrag lesen

 • Athen

  Kolloquium - Geschichte

  Saisir et gérer la peur : anthropologie de la peur en Grèce de l’Antiquité à l’ère chrétienne

  Depuis une trentaine d’années, les études sur les émotions constituent un courant important de la recherche historique en général et helléniste en particulier. Les travaux d’Angelos Chaniotis et de David Konstan ont marqué cette tendance, et de nombreux ouvrages sur les émotions en général ou sur des émotions particulières comme aidôs (D. Cairns) ou la colère (Ed. Harris) ont vu le jour. Nous avons choisi d’approfondir une émotion fondamentale, la peur. Outre sa qua­lité de moteur péda­go­gique capital pour la petite enfance, la peur, sous ses différentes formes, combinée à des émotions annexes comme l’angoisse ou la stupeur, accompagne toutes les manifestations de la vie humaine.

  Beitrag lesen

 • Nikosia

  Beitragsaufruf - Erziehung

  Méthodologie de l’apprentissage des langues. Innover : pourquoi et comment ?

  Ces dernières décennies ont vu émerger et mettre en place de nouvelles méthodes didactiques et pédagogiques (approche communicative, perspective actionnelle, exploitation intensive des TIC(E), perspective socioconstructiviste) de l’apprentissage des langues. Des besoins nouveaux de formation linguistique liés à la mondialisation, de nouvelles possibilités offertes par les technologies de la communication ont pu conduire à la réforme de politiques éducatives (fédéralisation des politiques linguistiques, refonte de programmes nationaux d’enseignement des langues, modernisation des systèmes de certification en langues) ou à la production de matériels d’apprentissage novateurs.

  Beitrag lesen

 • Igoumenitsa

  Beitragsaufruf - Sprachwissenschaften

  Foreign Language Teaching in Tertiary Education IV

  Business and Foreign Languages

  The economic crisis has led to high unemployment in Greece and in the European South in general and therefore many young people leave their country in order to work in businesses either in Europe or on other continents. This mobility however, if regarded as a factor that promotes the professional competitiveness of young people, enriching their knowledge and skills abroad and allowing them to transfer their interlingual and intercultural experience to other businesses or back to their country, leads us to the conclusion that the knowledge of one or more foreign languages is one of the pillars of young people’s creativity and adaptation in the workplace.

  Beitrag lesen

 • Nantes

  Beitragsaufruf - Geschichte

  Les souverainetés indigènes : royautés, principautés, républiques et empires autochtones dans les mondes atlantiques

  Amérique et Afrique, XVe-XIXe siècle

  Le colloque se propose dès lors de dresser un état des lieux du sujet pour rassembler autour de la souveraineté indigène des chercheurs en sciences humaines et sociales et en droit notamment, afin de saisir les constructions parallèles et associées de la souveraineté des deux côtés de l’Atlantique entre la fin des universaux médiévaux et leur régime de gouvernance au cours des XVe et XVIe siècles et les lendemains des expériences politiques des « Révolutions atlantiques » inaugurant de nouveaux rapports à l’autorité dans la première moitié du XIXe siècle. Ce regard doit être considéré, en effet, moins comme inerte ou s’attachant à la seule description immunisante d’une extériorité exotique que partie prenante, de manière fondamentale, d’une construction singulière de la Souveraineté moderne européenne elle-même dont la mise en place est profondément associée aux questionnements provoqués ou renouvelés par ces nouveaux horizons du monde, géographiques, religieux et politiques.

  Beitrag lesen

 • Beitragsaufruf - Psychologie

  25th Annual Conference : European Society for Social Drug Research

  25e conférence de la European Society for Social Drug Research

  L’ESSD (« European Society for Social Drug Research »), fondée en 1990, est une association européenne de chercheurs en sciences humaines et sociales sur le phénomène des drogues. Son objectif principal est de promouvoir la recherche sur les addictions et les substances psychoactives en Europe. La société organise une conférence et publie un ouvrage scientifique de façon annuelle. Cette année, qui marque la 25e édition du colloque s’intéressera au développement des « New Psychoactives Substances » (NPS), des méthodologies de recherche par internet, des enjeux éthiques et de l’importance des flux migratoires en Europe.

  Beitrag lesen

 • Thessaloniki

  Beitragsaufruf - Sprachwissenschaften

  Renouveaux théoriques, méthodologiques et technologiques en didactique des langues

  Revue Syn-Thèses n°7

  Les  récentes innovations théoriques, méthodologiques et technologiques font évoluer la didactique des langues. La revue se propose de réunir dans son 7e numéro des contributions rapportant les résultats de ces nouvelles recherches, stratégies et pratiques.

  Beitrag lesen

 • Montpellier

  Kolloquium - Recht

  Salsigne : la mine dort, la pollution veille

  Un siècle de nuisances et de litigiosité

  L’UMR 5815 Dynamiques du droit organise un colloque consacré à l’étude du complexe minier de Salsigne. Cet événement se propose de retracer l’histoire de la pollution générée par l’exploitation industrielle. Les questions environnementales et sanitaires, nécessairement complémentaires, seront abordées en privilégiant une approche juridique, à travers l’abondante litigiosité attachée au site. L’analyse de cette litigiosité, qui prend ses racines à la fin du XIX siècle et se prolonge jusqu’à l’époque contemporaine, doit permettre, en jetant un pont entre les leçons du passé et les préoccupations du présent, d’éclairer les controverses actuelles et d’aider à la compréhension d’un problème environnemental que les riverains considèrent encore comme incomplètement résolu.

  Beitrag lesen

 • Athen

  Kolloquium - Geistesgeschichte

  La pensée politique et éthique de Jacques Derrida

  Le colloque, auquel participeront des personnes venant des milieux de recherche différents  (philosophie, théorie politique, psychanalyse, architecture, littérature etc.) porte sur un éventail de sujets liés à la philosophie éthique et politique de Jacques Derrida, tels que la démocratie, l’hospitalité, le don, le pardon, la justice, la décision, l’animalité etc.

  Beitrag lesen

RSS Gewählte Filter

 • Ελληνικά

  Filter löschen