HomeMaking cultural heritage data accessible and reusable: Finding best practices

HomeMaking cultural heritage data accessible and reusable: Finding best practices

*  *  *

Published on Wednesday, April 18, 2018

Abstract

Podstawowym celem organizowanej w ramach DARIAH Theme przez DARIAH-PL, DARIAH-DE oraz Muzeum Historii Polski konferencji będzie ułatwienie współpracy między instytucjami kultury i dziedzictwa oraz badaczami z obszaru nauk humanistycznych. Główne potrzeby oraz bariery związane z realizacją wspólnych projektów instytucji naukowych i sektora GLAM w Polsce zostały określone w ramach przeprowadzonej przez DARIAH-PL, DARIAH-DE i Koalicję Otwartej Edukacji w roku 2016 serii warsztatów Public humanities and digital humanities: mutual inspiration and common (digital) tools. Tegoroczna konferencja pozwoli na wypracowanie praktycznych rozwiązań problemów dotyczących udostępniania i wykorzystywania danych dziedzictwa kulturowego w badaniach naukowych – zarówno na gruncie technicznym, jak i prawnym.

Announcement

Godziny Prezentacja Prelegent
9.30-10.00 Kawa powitalna  
10.00-10.20 Otwarcie konferencji  
10.20-11.25 BLOK I  
  Cyfrowe dziedzictwo w służbie nauce. Instytucje bliżej naukowców Klaudia Grabowska i Agata Lipczik (Muzeum Historii Polski)
  Możliwości wykorzystania cyfrowych zasobów polskich muzeów Alicja de Rosset (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów)
  Projekt Kronik@ Grzegorz Zajączkowski (Lider Cyfryzacji KE na Polskę / Ministerstwo Cyfryzacji)
  DYSKUSJA  
11.25-11.40 PRZERWA KAWOWA  
11.40-12.45 BLOK II  
  Otwarte Muzeum. Strategia cyfrowa Muzeum Narodowego w Warszawie Karolina Tabak (Muzeum Narodowe)
  Portal Zabytek.pl – przykład zintegrowanych działań na rzecz upowszechniania dziedzictwa narodowego Grzegorz Urbański i Karol Czajkowski (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
  System archiwizacji cyfrowej Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA)
Wdrażanie standardów opisu w dobie cyfryzacji i szerokiego udostępniania
Joanna Kaliszewska (Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny)
  DYSKUSJA  
12.45-13.35 LUNCH  
13.35-15.15 BLOK III  
  Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA i serwis szukajwarchiwach.pl – integracja zbiorów archiwalnych Justyna Soliwoda (Narodowe Archiwum Cyfrowe)
  Cyfrowe dziedzictwo kulturowe w badaniach humanistycznych: doświadczenia LaCH UW Aleksandra Tokarska-Trzaskowska (Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW)
  Wolne lektury – technologia future proof Jarosław Lipszyc (Fundacja Nowoczesna Polska)
  Swoboda użycia: obiegi cyfrowych zasobów dziedzictwa Aleksandra Janus (Centrum Cyfrowe)
  Kompetencje cyfrowe humanistów Klaudia Grabowska i dr Marta Kołodziejska (Centrum Humanistyki Cyfrowej, Instytut Badań Literackich PAN)
  MANUS – Internetowy system opracowywania i udostępniania dokumentów źródłowych w standardzie TEI XML Michał Kozak (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)
  DYSKUSJA  
  PRZERWA KAWOWA  
15.30-17.10 BLOK IV  
  Dokumenty osobiste kobiet w bazie “Archiwum kobiet: piszące” Monika Rudaś-Grodzka, Katarzyna Nadana-Sokołowska (Instytut Badań Literackich PAN)
  Cyfryzacja historii? Oto jest wyzwanie! Magdalena Król, Joanna Byszuk, Maciej Eder (Instytut Języka Polskiego PAN)
  Deir el-Bahari Projects od kuchni: cel, realizacja, plany Jadwiga Iwaszczuk (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)
  COURAGE: rejestr kolekcji dotyczących opozycji kulturowej w krajach postsocjalistycznych Barbara Tołłoczko (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)
  Déjà vu jako inspiracja nie tylko dla formatu zapisu danych Grzegorz Myrda (Instytut Historii PAN)
  Cyfrowe biblioteki i muzea jako źródło wiedzy o ekslibrisach – rzeczywistość a potrzeby Agnieszka Fluda-Krokos (Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE

WARSZTAT 1 – ścieżka prawna

termin: 20 kwietnia 2018, 10.00-14.30

miejsce: siedziba LaCH UW (ul. Banacha 2c, budynek CENT, 2 piętro)

Prowadzący

 • dr Krzysztof Siewicz
 • Natalia Mileszyk

Grupa docelowa

badacze, pracownicy instytucji kultury oraz wszyscy inni zainteresowani korzystaniem z danych instytucji kultury i ich otwartych udostępnianiem.

Cel

Celem warsztatów jest wyjaśnienie kwestii prawnych związanych z udostępnianiem i ponownym wykorzystywaniem danych instytucji kultury, zarówno w celach badawczych jak i popularyzatorskich. W trakcie warsztatów uczestnicy wraz z prowadzącymi wypracują katalog dobrych praktyk w tym zakresie. Dużą wartością będzie też stworzenie przestrzeni do dyskusji pomiędzy pracownikami instytucji kultury i naukowcami o wyzwaniach, jakie wiążą się z udostępnianiem danych w sposób, aby były one zdatne do ponownego wykorzystywania.

Opis

 Podczas warsztatów wykorzystamy rzeczywiste przykłady danych instytucji kultury wykorzystywanych przez uczestników szkolenia w ich projektach o różnym charakterze. Na ich podstawie będziemy mogli przeanalizować i przedyskutować kwestie prawne pojawiające się podczas przygotowywania danych do otwartego dostępu i umożliwienia ich ponownego wykorzystywania. Jest to warsztat BYOD (Bring Your Own Data!) – uczestnicy podczas rejestracji są proszeni o opisanie danych z którymi pracują i projektów które realizują. Wybierzemy najciekawsze zgłoszenia i wykorzystamy je jako “case study” podczas warsztatów.

WARSZTAT 2 – ścieżka techniczna

termin: 20 kwietnia 2018, 10:00-15:00

miejsce: siedziba Muzeum Historii Polski (ul. Mokotowska 33/35)

Prowadzący

 • Michał Kozak (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe),
 • Beata Mache (DARIAH-DE), Marcin Werla (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe),
 • Marcin Wilkowski (Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW)

Grupa docelowa

przedstawiciele i przedstawicielki instytucji kultury i dziedzictwa, osoby zarządzające procesami digitalizacji i udostępniania zbiorów dziedzictwa, badacze i badaczki

Cel

poznanie i krytyczne przedyskutowanie doświadczeń wybranych instytucji kultury i dziedzictwa publikujących swoje zbiory, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz ich wykorzystania naukowego; poznanie możliwości i ograniczeń wspierania ponownego użycia zbiorów cyfrowych do celów naukowych; zebranie wiedzy pozwalającej na opracowanie dobrych praktyk w zakresie udostępniania zbiorów i danych do użycia naukowego.

Opis

 Nie ma jednej metody przygotowywania i udostępniania zbiorów i danych dziedzictwa w Internecie. Celem warsztatu organizowanego przez konsorcjum DARIAH-PL w ramach konferencji “Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices” jest poznanie i krytyczne przedyskutowanie doświadczeń wybranych instytucji kultury i dziedzictwa publikujących swoje zbiory, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz ich wykorzystania naukowego. Spotkanie będzie dobrą okazją do poznania podstaw współczesnej infrastruktury cyfrowej instytucji GLAM: standardów digitalizacji i opisu zbiorów, protokołów dystrybucji metadanych i treści, sposobów dystrybucji poza klasyczną witryną biblioteki/archiwum/muzeum cyfrowego, w tym projektowania i wykorzystywania interfejsów programistycznych (API).

Podczas warsztatu poruszony zostanie także problem udostępniana danych badawczych – zaplanowane ćwiczenia warsztatowe dotyczyć będą pracy z identyfikatorami DOI (digital object identifier), ułatwiającymi cytowanie zbiorów danych w pracach naukowych oraz deponowania danych w repozytorium otwartych danych badawczych.

Uczestnicy warsztatu będą mogli zapoznać się z przykładowymi rozwiązaniami w zakresie udostępniania danych badawczych, wypracowanymi przez DARIAH-DE.

Places

 • Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego - Dobra 56/66
  Warsaw, Poland (00-312)

Date(s)

 • Thursday, April 19, 2018
 • Friday, April 20, 2018

Keywords

 • DARIAH, digital humanities, cultural heritage data

Contact(s)

 • Jakub Szprot
  courriel : jszprot [at] icm [dot] edu [dot] pl

Reference Urls

Information source

 • Jakub Szprot
  courriel : jszprot [at] icm [dot] edu [dot] pl

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« Making cultural heritage data accessible and reusable: Finding best practices », Conference, symposium, Calenda, Published on Wednesday, April 18, 2018, https://doi.org/10.58079/103q

Archive this announcement

 • Google Agenda
 • iCal
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search