HomeFreedom, Equality… for Everyone? Women Fighting for Social Advancement 1700-1918

HomeFreedom, Equality… for Everyone? Women Fighting for Social Advancement 1700-1918

*  *  *

Published on Wednesday, November 07, 2018

Abstract

The Historical Institute of the University of Wroclaw, together with the Institutes of English Studies and Romance Studies invite all interested in the subject to participate in the forthcoming conference. The first words of the topic invoke the slogan of the French Revolution which aimed at democratizing society and, consequently, changing the old-world order. These postulates would seem to remain valid today, as we celebrate the 100th anniversary of the end of World War I, which contributed significantly to the progressive implementation of Enlightenment ideas, the enshrinement of the right to vote for women, and the establishment of gender equality in the majority of European countries. Although attempts to improve women’s position in society can be observed throughout history, we would like to concentrate our discussion on “the long 18th and 19th centuries”, as that era’s political, economic, and – most importantly – mental transformations set the stage for 20th-century breakthroughs.

Announcement

Program

The conference is open to public - there is no conference fee for participation.

Tuesday, 20 November 2018

9:00–9:30

Opening (HI, Auditorium)

 • Przemysław Wiszewski (Dean of the Faculty of the Historical and Pedagogical Sciences)
 • Marcin Cieński (Dean of the Faculty of Letters)
 • Leszek Ziątkowski (Organising Committee)
 • Dorota Wiśniewska (Organising Committee)

9:30–12:00

PRZEŁAMYWANIE STEREOTYPOWYCH RÓL SPOŁECZNYCH (HI, Auditorium)

 • Dariusz Chyła (Archiwum Państwowe w Toruniu) – Instrukcja od młodych Pan i Panien Tako Koronnych Jako y WX Litewskiego Dana Ich MCom Panom Posłom naszym na Seym Walny Litewski w Grodnie Roku teraźniejszego 1679 od nas zgodnie obranych Siostrzyczek
 • Aleksandra Skrzypietz (Uniwersytet Śląski) – Maria Klementyna Sobieska i jej zabiegi o szacunek męża i własną niezależność
 • Małgorzata Ewa Kowalczyk (Uniwersytet Wrocławski) – Od dwórki do szambelanowej. Małżeństwo Agnieszki Izbickiej ze Stanisławem Treterem

10 minute break

 • Justyna Rogińska (Uniwersytet Zielonogórski) – Maria Margaretha Kirch i jej praca u boku pierwszego astronoma Królewskiego Pruskiego Towarzystwa Nauk (1700-1710)
 • Norbert Wójtowicz (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu) – Długa droga kobiet do wolnomularskiego braterstwa/siostrzeństwa

9:30–12:00

WOMEN’S AGENCY (HI, room 11)

 • Rajendra Singh Thakur, Gargi Thakur (Jammu University, India) – Battle for Empowerment by the Women in the Indian Sub-continent: 1700-1918
 • Alla Morozova (Russian Academy of Sciences) – Socialists vs Feminists: Two Strategies for the Struggle for Women's Rights in Russia in the Early Twentieth Century
 • Angelique Leszczawski-Schwerk (Dresden University of Technology, Germany) – Women’s Spaces, Action, and Staging: the City of Lemberg/Lwow/Lviv (1900-1918)

10 minute break

 • Agnieszka Hensoldt (University of Opole, Poland) – Jane Addams: Pluralism, Democracy, Peace
 • Maria Zapolsky (Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia) – The Work of Elizabeth Cady Stanton from the Middle till the End of the XIX Century

12:00–12:15

Coffee break

12:15–14:15

KOBIETY AKTYWNE W ŻYCIU PUBLICZNYM (HI, Auditorium)

 • Barbara Drapikowska (Akademia Sztuki Wojennej) – Kobiety w przestrzeni wojskowej od utraty niepodległości do jej odzyskania
 • Elżbieta Aleksandrzak (Archiwum Państwowe w Szczecinie) – Patriotyczna działalność kobiet w treści nekrologów prasy codziennej w XIX wieku (na wybranych przykładach)
 • Anna Jakimowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – Aktywność kobiet w przestrzeni publicznej Lublina w latach 1905-1907. Przyczynek do rozwoju lokalnego ruchu kobiecego
 • Joanna Dufrat (Uniwersytet Wrocławski) – Między partyjnym zaangażowaniem a ideą organizacyjnej samodzielności. Problem wyboru taktyki w walce polskiego ruchu kobiecego o zdobycie praw politycznych i miejsc dla kobiet na listach wyborczych (1905-1918)

12:15–14:15

VISITING OSSOLINEUM AND PAN TADEUSZ MUSEUM [ENG]

14:15–15:00

Lunch

15:00–17:00

WOMEN’S POSITION IN SOCIETIES (IES, room: tba)

 • Iryna Petrenko (Poltava University of Economics and Trade, Ukraine) – Status of an Orthodox Woman in the Hetmanate in the XVIII Century
 • Katarzyna Dębska (University of Warsaw, Poland) – (Un)equal like Brother and Sister. Situation of Sisters and Brothers in Family and Society in the XIX Century
 • Renée Wagener (Chamber of Deputies, Luxembourg) – The Principle of Equality and the Position of Woman Teachers in the Long XIX Century
 • Ellinor Forster (Johannes Kepler University Linz, Austria) – Women’s Rights through Property Rights. The Discussion and Attempts to Change Marital Property Law Provisions in the Austrian Civil Code around 1900

15:00–17:00

Femmes actives dans la sphère publique (IRS, room: 2.2, 1er étage)

 • Tomasz Wysłobocki (Université de Wrocław, Pologne) – Madame de Cambis : une femme qui a osé dire « Non ! » à la misogynie des révolutionnaires
 • Liviana Gazzetta (Université de Venise, Italie) – Mères et citoyennes. Les stratégies féministes à l'origine du mouvement des femmes en Italie (1865-1895)
 • Annabelle Bonnet (École des hautes études en sciences sociales, Paris, France) – Obtenir l’égalité philosophique. Histoire de la lutte pour l’accès des filles à l’enseignement philosophique en France (1878-1918) : entre succès et défaites
 • Richard Ronan (EA Tempora, Université de Rennes 2, France) – Au reflet de Louise Weiss? Les femmes dans les mouvements d’assistance aux réfugiés en France durant la Première Guerre mondiale

17:00–17:15

Coffee break

17:15–19:15

DISCOURSES AND REPRESENTATIONS (IES, room: tba)

 • Turkay Gasimova (European University Institute, Italy) – Seeing the Invisible: Representation of Muslim Women both in Fiction and Reality. The Case of South Caucasus Region in the second half of the XIX century
 • Nicola Hille, Anna Held (University of Stuttgart, Germany) – Clara Zetkin’s Lecture “On the Question of Women’s Suffrage” (1907)
 • Éva Antal (Eszterhazy Karoly University, Eger, Hungary) – The New Woman in the “New Harmonies”: Socialist-Feminist Utopias of 1880s-90s
 • Larysa Buriak (Vernadsky National Library of Ukraine) – Ukrainian Feminology as a Response to the Epoch’s Transformations (the Second Part of XIX – the Beginning of XX Centuries)

17:15–19:15

DISCOURS ET RÉPRESENTATIONS (IRS, room: 2.2)

 • Armelle Dubois-Nayt (Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris-Saclay, France) – Les représentations de Marie Stuart dans les biographies collectives de femmes au 18ème et 19ème siècles
 • Marcin Skibicki (Université Nikolas-Copernic, Toruń, Pologne) – Victimes de stéréotypes ou chantres de la modernité ? De l’image féminine confuse à l’exemple de l’affiche française de la Belle Époque
 • Milena Lenderová (Université de Pardubice, République tchèque) – Femmes illustres de la Grande révolution et les pays tchèques
 • Fabien Jakob (Université Laval, Switzerland) – Le dimanche des femmes

19:20

Dinner

Wednesday, 21 November 2018

9:00–11:00

DYSKURSY I PAMIĘĆ (HI, Auditorium)

 • Magdalena Dąbrowska (Uniwersytet Warszawski) – Dziewiętnastowieczne słowniki pisarek rosyjskich (generalia bibliograficzno-historycznoliterackie)
 • Piotr Koprowski (Uniwersytet Gdański) – Postać Lilith w kulturze europejskiej XIX i początku XX wieku
 • Damian Syjczak (Uniwersytet Szczeciński) – Językowy obraz walki o prawa wyborcze kobiet na przełomie XIX i XX wieku w wybranych tekstach Hillary Clinton
 • Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek (Uniwersytet Jagielloński) – Kobiety na banknoty - czyli kto i kogo powinien zastąpić na amerykańskich i kanadyjskich dolarach?

11:00–11:10

Coffee break

11:10–13:00

KOBIETY W NAUCE (HI, Auditorium)

 • Dorota Grabowska-Pieńkosz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Towarzystwo Pedagogiczne (1868-1921) wobec edukacji kobiet w zaborze austriackim
 • Oksana Malanchuk-Rybak (Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych) – Edukacja kobiet Wschodniej Galicji końca ХІХ i początku ХХ stulecia: państwowo-kulturowy i emancypacyjny aspekt
 • Monika Piotrowska-Marchewa (Uniwersytet Wrocławski) – Nie tylko służba... Metody i narzędzia budowania autorytetu nauczycielek w ich środowisku pracy (przełom XIX/XX wieku do 1939 r.)
 • Jolanta Kolbuszewska (Uniwersytet Łódzki) – Niepodległość a równouprawnienie kobiet w nauce

13:00–13:45

Lunch

13:45–15:45

INTELEKTUALISTKI I EMANCYPANTKI (HI, Auditorium)

 • Jolanta Szymkowska-Bartyzel (Uniwersytet Jagielloński) – Self-made woman w XIX-wiecznej Ameryce – przypadek Margaret Fuller
 • Katarzyna Ruhland (Uniwersytet Wrocławski) – Czy tylko żona i matka? Ruch kobiecy, edukacja i dążenia zawodowe kobiet przed wybuchem I wojny światowej w świetle wrocławskiego czasopisma dla pań domu
 • Andrzej Albiniak (niezależny badacz) – Samostanowienie kobiety w teorii i praktyce. Elżbieta z hr. Krasińskich Jaraczewska jako prekursorka myśli feministycznej
 • Anna Wotlińska (Uniwersytet Warszawski) – Intuicjonistka czy logik? Teoria inteligencji kobiecej i męskiej Marii Grossek-Koryckiej wyłożona w cyklu felietonistycznym pt. „Świat kobiecy”

15:45–16:00

Coffee break

16:00–18:00

WOBEC PRZEMIAN SPOŁECZNYCH (HI, Auditorium)

 • Piotr Pomianowski (Uniwersytet Warszawski) – Pozycja prawna kobiety w ustawodawstwach obowiązujących na centralnych ziemiach polskich na początku XIX wieku
 • Emilia Wojtasik-Dziekan¸ Karolina Szczotkiewicz-Jakubiec (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Wiatr zmian społecznych a jego wpływ na pozycję kobiety w przedwojennej Polsce i przedokupacyjnej Korei
 • Mikołaj Banaszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński) – Awans społeczny kobiet jako imperatyw nowoczesności w przedrewolucyjnej Rosji. Liberalna publicystyka prasowa wobec idei emancypacyjnych
 • Agnieszka Szudarek (Uniwersytet Szczeciński) – Wschodniopruska szlachta wobec emancypacji kobiet przed wybuchem I wojny światowej

18:00

Closing

Organising Committee

 • Prof. Leszek Ziątkowski
 • Dr Elżbieta Klimek-Dominiak
 • Dr Tomasz Wysłobocki
 • Magdalena Gibiec
 • Dorota Wiśniewska

Scientific Committee

 • Prof. Dominika Ferens (University of Wrocław, Poland)
 • Prof. Chantal Grell (University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris Saclay, France)
 • Prof. Dietlind Hüchtker (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, Germany)
 • Prof. Teresa Kulak (University of Wrocław, Poland)
 • Prof. Bożena Popiołek (Pedagogical University of Cracow, Poland)
 • Prof. Oksana Malanchuk-Rybak (Lviv National Academy of Arts, Ukraine)
 • Prof. Aleksandra Skrzypietz  (University of Silesia in Katowice, Poland)

Places

 • 49 Szewska, Wrocław
  Wrocław, Poland (50-139)

Date(s)

 • Tuesday, November 20, 2018
 • Wednesday, November 21, 2018

Keywords

 • women's history, women's empowerement, social advancement, women's rights

Contact(s)

 • Dorota Wiśniewska
  courriel : summer [dot] schools [dot] uwr [at] gmail [dot] com

Reference Urls

Information source

 • Dorota Wiśniewska
  courriel : summer [dot] schools [dot] uwr [at] gmail [dot] com

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« Freedom, Equality… for Everyone? Women Fighting for Social Advancement 1700-1918 », Conference, symposium, Calenda, Published on Wednesday, November 07, 2018, https://doi.org/10.58079/119k

Archive this announcement

 • Google Agenda
 • iCal
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search